Wij zijn een leesclub van oud-medewerkers van Boekhandel Kooyker in Leiden, en bespreken sinds 2003 in wisselende samenstelling nieuwe en oudere boeken.

dinsdag 14 maart 2017

Januari 2017: de bekeerlinge

De verteltrant van het boek kwam ons bekend voor: in oorlog en terpentijn bedient Hertmans zich van hetzelfde principe. De afwisseling tussen het verhaal in het verleden en de zoektocht van de hoofdpersoon in het heden kan heel hinderlijk zijn. Toch is het dat in deze roman niet, want hoewel dat de auteur erg op de voorgrond plaatst, sleurt het je ook weer verder mee.

Het idee om aan de hand van een flard een verhaal te reconstrueren boeide. Wat is er terug te vinden aan historische feiten en wat kun je als auteur zelf inkleuren. En wat zijn de gevolgen daarvan voor het verhaal? Een beslissing om met een baby op de rug achter je oudere kinderen aan te gaan is niet historisch te reconstrueren, maar het dilemma is invoelbaar.

De rustige verteltrant met mooie formuleringen nam de lezers mee, soms in woede of wanhoop, soms in vreugde. Het bood ook een doorkijk op de huidige verwarrende tijd, schiep een ander perspectief. De (on)verdraagzaamheid die geloven soms kunnen meebrengen, de gevolgen van standsverschillen.

Het was een boek dat bleef hangen, waar we zo nu en dan aan terug dachten. Een goed teken, in dit geval.  

Geen opmerkingen: